Truy vấn CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với lệnh SELECT ở mức căn bản nhất, nghĩa là chỉ SELECT data ở một bảng duy nhất chữ không có liên kết giữa nhiều bảng. Đồng thời, chúng ta sẽ nghiên cứu cách hiển thị kết quả lên trình duyệt website – qua bài học này các bạn có thể nhìn rõ ràng hơn về công việc lập trình web.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *