Bài 12. Giới thiệu MySql. Tạo Database trong MySql

PHP là ngôn ngữ lập trình cho phép các nhà phát triển web tạo nội dung động thông qua tương tác với cơ sở dữ liệu. PHP về cơ bản được sử dụng phổ biến để phát triển các ứng dụng web. Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu trữ dữ liệu. Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với MySql và cách tạo database trong MySql.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *