Xây dựng menu đa cấp Dropdown bằng CSS và jQuery

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng CSS và jQuery để xây dựng một menu đa cấp Dropdown với những kiến thức cơ bản về CSS và jQuery các bạn đã được học. Đây cũng là một trong những nội dung khó và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công việc thiết kế website, nắm vững các kiến thức này, bạn hoàn toàn có thể tự tin thiết kế ra được những sản phẩm website tốt, chất lượng và chuyên nghiệp với bộ công cụ HTML, CSS, jQuery.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *