BootStrap CSS FrameWork: Xây dựng, Thiết kế giao diện Website 2 cột MenuTop Banner

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng, thiết kế một website với hai cột, bộ Menutop, Banner cũng như một số thành phần cơ bản bằng BootStrap CSS FramWork. Đây cũng là những kiến thức tổng hợp mà các bạn đã được học về HTML, CSS, Bootstrap,… trong quá trình tham gia học tập tại kênh YouTube.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *