Word 365, 2016: Bài 8. Chèn và định dạng sơ đồ thông minh SmartArt

Sơ đồ thông minh smartArt là một trong những dạng biểu đồ hiển thị khá nhiều những mô tả mà nếu viết bằng lời bạn sẽ khó diễn đạt. Tuy nhiên, cũng có ít người biết dùng công cụ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *