W3.CSS: Xây dựng ứng dụng SlideShow với W3 CSS và JavaScript

Trong bài giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng bộ FrameWork CSS W3.CSS và JavaScript để xây dựng bộ SlideShow đẹp với những thiết kế có sẵn. Mọi thứ trở lên rất đơn giản với chỉ vài câu lệnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *