Trong thiết kế website, giao diện responsive là thiết kế quan trọng hàng đầu. Ở nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách khác nhau để thiết kế giao diện kiểu Responsive với W3.CSS