Tổng hợp 30 phím tắt hữu ích trong Adobe Indesign

bàn phím

Adobe InDesign là một phần mềm đồ họa chuyên nghiệp được sử dụng để thiết kế trang in ấn và định dạng nội dung số. Đây là công cụ đáng tin cậy để tạo ra các loại tài liệu như sách, tạp chí, báo, brochures, bản in quảng cáo, v.v.

InDesign được ra mắt lần đầu vào năm 1999 và nhanh chóng trở thành một công cụ thiết kế chuyên nghiệp phổ biến. Điểm mạnh của InDesign là tính năng định dạng và bố trí nội dung tuyệt vời, cho phép người dùng tạo ra các bản in đẹp mắt và chuyên nghiệp.

Dưới đây là tổng hợp 30 phím tắt hữu ích trong Adobe Indesign. Những phím tắt này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc và nâng cao hiệu suất của mình khi sử dụng Adobe InDesign

 1. Ctrl + N: Tạo tài liệu mới
 2. Ctrl + O: Mở tài liệu đã có
 3. Ctrl + S: Lưu tài liệu
 4. Ctrl + Shift + S: Lưu tài liệu với tên khác
 5. Ctrl + P: In tài liệu
 6. Ctrl + Shift + P: Xem trước trang để in
 7. Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó
 8. Ctrl + Shift + Z: Làm lại hành động trước đó
 9. Ctrl + X: Cắt văn bản hoặc đối tượng được chọn
 10. Ctrl + C: Sao chép văn bản hoặc đối tượng được chọn
 11. Ctrl + V: Dán văn bản hoặc đối tượng được sao chép vào vị trí con trỏ
 12. Ctrl + D: Đưa hộp thoại Place để chèn hình ảnh hoặc tệp vào tài liệu
 13. Ctrl + F: Tìm kiếm văn bản trong tài liệu
 14. Ctrl + G: Tìm và thay thế văn bản trong tài liệu
 15. Ctrl + Shift + F: Tìm kiếm hình ảnh trong tài liệu
 16. Ctrl + Shift + G: Tìm và thay thế hình ảnh trong tài liệu
 17. Ctrl + J: Thay đổi vị trí trang hiện tại
 18. Ctrl + Alt + P: Hiển thị hộp thoại Print Setup
 19. Ctrl + Alt + I: Hiển thị thông tin tài liệu
 20. Ctrl + Alt + G: Nhóm các đối tượng đã chọn
 21. Ctrl + Alt + U: Hủy nhóm các đối tượng đã chọn
 22. Ctrl + Alt + C: Sao chép thuộc tính của đối tượng đã chọn
 23. Ctrl + Alt + V: Dán thuộc tính của đối tượng đã sao chép vào đối tượng mới
 24. Ctrl + Alt + Shift + V: Dán thuộc tính của đối tượng đã sao chép vào nhiều đối tượng cùng lúc
 25. Ctrl + Shift + K: Hiển thị hộp thoại Preferences
 26. Ctrl + Shift + L: Hiển thị hộp thoại Layers
 27. Ctrl + Shift + M: Hiển thị hộp thoại Paragraph Styles
 28. Ctrl + Shift + T: Hiển thị hộp thoại Text Styles
 29. Ctrl + Shift + E: Hiển thị hộp thoại Effects
 30. Ctrl + Shift + B: Hiển thị hộp thoại Bookmarks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *