Thuật toán QuickSort

thuật toán

Giới thiệu

Giới thiệu chung về thuật toán sắp xếp

Thuật toán sắp xếp là một trong những thuật toán quan trọng trong lĩnh vực khoa học máy tính và toán học. Nó được sử dụng để sắp xếp một tập hợp các phần tử theo một trật tự nhất định, thường là theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Có rất nhiều thuật toán sắp xếp khác nhau, mỗi thuật toán có độ phức tạp và hiệu quả khác nhau, tùy thuộc vào số lượng phần tử và tính chất của dữ liệu đầu vào.

Việc sắp xếp dữ liệu là một công việc rất quan trọng trong lập trình và các ứng dụng thực tế, như trong cơ sở dữ liệu, tìm kiếm thông tin, xử lý tín hiệu, v.v. Thuật toán sắp xếp được áp dụng trong các hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu để tìm kiếm và truy xuất thông tin nhanh chóng, cũng như trong các thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm phần tử trong một tập hợp đã sắp xếp.

Các thuật toán sắp xếp thường được phân loại thành hai loại chính: thuật toán sắp xếp đơn giản và thuật toán sắp xếp phức tạp. Thuật toán sắp xếp đơn giản là các thuật toán có độ phức tạp thấp, thường được sử dụng để sắp xếp một số lượng nhỏ các phần tử. Trong khi đó, thuật toán sắp xếp phức tạp có độ phức tạp cao hơn, được sử dụng để sắp xếp một số lượng lớn các phần tử.

Một trong những thuật toán sắp xếp phức tạp được sử dụng rất phổ biến trong thực tế là thuật toán quicksort.

Giới thiệu về thuật toán quicksort và tại sao nó quan trọng

Thuật toán quicksort là một thuật toán sắp xếp phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Thuật toán này được phát minh bởi Tony Hoare vào năm 1960.

Thuật toán quicksort hoạt động bằng cách chọn một phần tử trong mảng (gọi là pivot), sau đó phân hoạch các phần tử còn lại thành hai phần, một phần chứa các phần tử nhỏ hơn pivot và một phần chứa các phần tử lớn hơn pivot. Sau đó, thuật toán được áp dụng đệ quy cho hai phần này để sắp xếp chúng. Khi thuật toán kết thúc, các phần tử trong mảng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Thuật toán quicksort có nhiều ưu điểm như:

 • Tính khả thi cao: thuật toán này hoạt động tốt trên hầu hết các tập dữ liệu.
 • Độ phức tạp thời gian trung bình tốt: thuật toán quicksort có độ phức tạp trung bình là O(n log n), khi được sắp xếp trên tập dữ liệu lớn.
 • Sử dụng bộ nhớ đệ quy thấp: thuật toán quicksort sử dụng ít bộ nhớ đệ quy hơn so với các thuật toán sắp xếp khác.

Tuy nhiên, thuật toán quicksort cũng có một số hạn chế như:

 • Độ phức tạp thời gian xấu nhất là O(n^2) khi phần tử pivot không được chọn tốt.
 • Không ổn định: nghĩa là các phần tử có cùng giá trị có thể bị đổi chỗ sau khi được sắp xếp.
 • Không hiệu quả đối với các tập dữ liệu gần như đã sắp xếp.

Tuy nhiên, với nhiều ưu điểm và hiệu quả trong thực tế, thuật toán quicksort vẫn được sử dụng rộng rãi và được cải tiến liên tục để giảm thiểu các hạn chế của nó.

Các bước của thuật toán quicksort

Phân tích bài toán và chọn pivot

Thuật toán quicksort hoạt động bằng cách chọn một phần tử trong mảng (gọi là pivot), sau đó phân hoạch các phần tử còn lại thành hai phần, một phần chứa các phần tử nhỏ hơn pivot và một phần chứa các phần tử lớn hơn pivot. Sau đó, thuật toán được áp dụng đệ quy cho hai phần này để sắp xếp chúng. Khi thuật toán kết thúc, các phần tử trong mảng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Để chọn pivot, có nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, cách thông dụng nhất là chọn phần tử ở giữa mảng làm pivot. Tuy nhiên, nếu mảng có thứ tự hoặc gần như có thứ tự, cách chọn này có thể dẫn đến độ phức tạp thời gian xấu nhất của thuật toán.

Một cách chọn pivot tốt hơn là sử dụng phương pháp “median-of-three”. Phương pháp này chọn ba phần tử đầu tiên, giữa và cuối cùng của mảng, sau đó chọn phần tử trung vị của ba phần tử này làm pivot. Phương pháp này giúp đảm bảo rằng pivot được chọn là một giá trị trung bình và giảm thiểu độ phức tạp thời gian xấu nhất của thuật toán.

Ngoài ra, còn có một số phương pháp khác để chọn pivot như:

 • Chọn pivot ngẫu nhiên: chọn một phần tử ngẫu nhiên trong mảng làm pivot.
 • Chọn pivot thông qua phân tích trung tâm: tính trung bình của các phần tử trong mảng và chọn giá trị gần với trung bình làm pivot.

Tùy vào tập dữ liệu và mục đích sử dụng, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để chọn pivot. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của thuật toán, cần lưu ý đến cách chọn pivot và đánh giá tác động của nó đến độ phức tạp thời gian của thuật toán

Phân hoạch dữ liệu

Sau khi chọn pivot, bước tiếp theo trong thuật toán quicksort là phân hoạch dữ liệu thành hai phần, một phần chứa các phần tử nhỏ hơn pivot và một phần chứa các phần tử lớn hơn pivot.

Để thực hiện phân hoạch dữ liệu, có thể sử dụng hai biến i và j trỏ vào hai vị trí khác nhau trong mảng. Ban đầu, i trỏ vào đầu mảng và j trỏ vào cuối mảng. Tiếp theo, ta tiến hành di chuyển i và j đến khi i trỏ vào một phần tử lớn hơn pivot hoặc j trỏ vào một phần tử nhỏ hơn pivot. Sau đó, ta hoán đổi hai phần tử này và tiếp tục di chuyển i và j. Quá trình này được tiếp tục cho đến khi i và j gặp nhau.

Sau khi i và j gặp nhau, ta sẽ có một vị trí i mới, đây là vị trí cuối cùng của các phần tử nhỏ hơn pivot. Tiếp theo, ta hoán đổi pivot với phần tử tại vị trí i, đảm bảo rằng pivot được đặt vào vị trí phù hợp trong mảng. Khi đó, mảng đã được phân hoạch thành hai phần, một phần chứa các phần tử nhỏ hơn pivot và một phần chứa các phần tử lớn hơn pivot.

Việc phân hoạch dữ liệu giúp giảm độ phức tạp của thuật toán quicksort bằng cách tạo ra các phần nhỏ hơn để áp dụng đệ quy. Các phần tử nhỏ hơn pivot được áp dụng thuật toán quicksort để sắp xếp, sau đó các phần tử lớn hơn pivot cũng được áp dụng thuật toán quicksort để sắp xếp. Quá trình đệ quy này được tiếp tục cho đến khi tất cả các phần tử trong mảng đã được sắp xếp.

Áp dụng đệ quy cho các phân đoạn con

Sau khi phân hoạch dữ liệu thành hai phần, ta sẽ áp dụng thuật toán quicksort cho từng phần độc lập. Để làm được điều này, ta sử dụng kỹ thuật đệ quy để gọi lại hàm quicksort với các phân đoạn con của mảng.

Với phần tử nhỏ hơn pivot, ta gọi lại hàm quicksort với phân đoạn từ vị trí bắt đầu đến vị trí i – 1. Với phần tử lớn hơn pivot, ta gọi lại hàm quicksort với phân đoạn từ vị trí j + 1 đến vị trí kết thúc.

Các bước áp dụng đệ quy cho các phân đoạn con của mảng được tiếp tục cho đến khi không còn phần tử nào để sắp xếp.

Ví dụ: Ta có một mảng a = [5, 2, 9, 1, 5, 6, 3], ta chọn pivot là a[3] = 1. Sau đó, ta phân hoạch mảng thành hai phần: [2, 5, 5, 6, 9] và [3]. Tiếp theo, ta gọi lại hàm quicksort với các phân đoạn con của mảng: [2, 5, 5, 6, 9] và [3]. Đối với phân đoạn [2, 5, 5, 6, 9], ta lại chọn pivot là a[1] = 5, phân hoạch mảng thành hai phần: [2, 5, 5, 3] và [6, 9]. Tiếp tục gọi lại hàm quicksort cho các phân đoạn con này, và tiếp tục đệ quy cho đến khi tất cả các phần tử đã được sắp xếp.

Hiểu về phương pháp chọn pivot

Các phương pháp chọn pivot

Phương pháp chọn pivot là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất của thuật toán quicksort. Một số phương pháp phổ biến để chọn pivot là:

 1. Chọn pivot là phần tử đầu tiên hoặc cuối cùng trong mảng: Phương pháp này đơn giản nhưng không hiệu quả đối với các trường hợp tệ hơn, khi mảng đã được sắp xếp hoặc đảo ngược.
 2. Chọn pivot là phần tử ở giữa mảng: Phương pháp này giảm thiểu trường hợp xấu nhất, nhưng đôi khi không hiệu quả với các mảng có tính chất đặc biệt, chẳng hạn như các mảng có giá trị trùng lặp.
 3. Chọn pivot là phần tử được chọn ngẫu nhiên trong mảng: Phương pháp này giảm thiểu trường hợp xấu nhất và thường được sử dụng trong các thư viện sắp xếp của các ngôn ngữ lập trình.
 4. Chọn pivot là trung bình của ba phần tử đầu, giữa và cuối: Phương pháp này cũng giảm thiểu trường hợp xấu nhất và có hiệu quả hơn so với phương pháp chọn pivot đầu hoặc cuối.
 5. Chọn pivot bằng cách sử dụng các phương pháp tối ưu hơn, chẳng hạn như thuật toán Median of Medians: Thuật toán này sử dụng phương pháp tìm kiếm trung vị để tìm pivot tối ưu nhất và đảm bảo hiệu quả của thuật toán trong mọi trường hợp.

Tùy thuộc vào tính chất của dữ liệu đầu vào, ta có thể lựa chọn phương pháp chọn pivot thích hợp để cải thiện hiệu suất của thuật toán quicksort

Ưu và nhược điểm của từng phương pháp

Mỗi phương pháp chọn pivot trong thuật toán quicksort đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là các ưu và nhược điểm của từng phương pháp:

 1. Chọn pivot là phần tử đầu tiên hoặc cuối cùng trong mảng:
 • Ưu điểm: đơn giản, dễ cài đặt.
 • Nhược điểm: không hiệu quả đối với các trường hợp tệ hơn, khi mảng đã được sắp xếp hoặc đảo ngược.
 1. Chọn pivot là phần tử ở giữa mảng:
 • Ưu điểm: giảm thiểu trường hợp xấu nhất.
 • Nhược điểm: không hiệu quả với các mảng có tính chất đặc biệt, chẳng hạn như các mảng có giá trị trùng lặp.
 1. Chọn pivot là phần tử được chọn ngẫu nhiên trong mảng:
 • Ưu điểm: giảm thiểu trường hợp xấu nhất và thường được sử dụng trong các thư viện sắp xếp của các ngôn ngữ lập trình.
 • Nhược điểm: không đảm bảo được hiệu quả của thuật toán trong mọi trường hợp.
 1. Chọn pivot là trung bình của ba phần tử đầu, giữa và cuối:
 • Ưu điểm: cải thiện độ hiệu quả của thuật toán so với phương pháp chọn pivot đầu hoặc cuối.
 • Nhược điểm: vẫn có thể không hiệu quả đối với các trường hợp đặc biệt của dữ liệu.
 1. Chọn pivot bằng cách sử dụng các phương pháp tối ưu hơn, chẳng hạn như thuật toán Median of Medians:
 • Ưu điểm: đảm bảo hiệu quả của thuật toán trong mọi trường hợp.
 • Nhược điểm: cài đặt phức tạp hơn so với các phương pháp khác.

Tùy thuộc vào tính chất của dữ liệu đầu vào, ta có thể lựa chọn phương pháp chọn pivot thích hợp để cải thiện hiệu suất của thuật toán quicksort

Hiệu suất của thuật toán quicksort

Độ phức tạp của thuật toán

Độ phức tạp của thuật toán quicksort phụ thuộc vào cách chọn pivot và tính chất của dữ liệu đầu vào. Trong trường hợp tốt nhất, khi pivot được chọn là phần tử trung tâm của mảng, độ phức tạp của thuật toán là O(nlogn). Trong trường hợp xấu nhất, khi mảng đã được sắp xếp hoặc đảo ngược và pivot được chọn là phần tử đầu hoặc cuối, độ phức tạp của thuật toán là O(n^2).

Tuy nhiên, trong trường hợp trung bình, độ phức tạp của thuật toán quicksort là O(nlogn), điều này được chứng minh bởi giới hạn phổ quát (Master theorem) cho các thuật toán đệ quy. Do đó, thuật toán quicksort được coi là một trong những thuật toán sắp xếp hiệu quả nhất, đặc biệt là với các bộ dữ liệu lớn.

Ngoài ra, sự lựa chọn phương pháp chọn pivot cũng ảnh hưởng đến độ phức tạp của thuật toán. Ví dụ như khi sử dụng phương pháp chọn pivot tối ưu hơn như Median of Medians, độ phức tạp có thể được cải thiện đối với một số trường hợp đặc biệt của dữ liệu.

Tóm lại, độ phức tạp của thuật toán quicksort là O(nlogn) trong trường hợp trung bình và O(n^2) trong trường hợp xấu nhất, tuy nhiên, sự lựa chọn phương pháp chọn pivot cũng ảnh hưởng đến độ phức tạp của thuật toán.

So sánh với các thuật toán sắp xếp khác

Thuật toán quicksort là một trong những thuật toán sắp xếp nhanh và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nó không phải là thuật toán sắp xếp tốt nhất trong tất cả các trường hợp.

Dưới đây là một số so sánh giữa thuật toán quicksort và một số thuật toán sắp xếp khác:

 1. Merge sort: Thuật toán merge sort cũng có độ phức tạp O(nlogn) trong trường hợp trung bình và xấu nhất, nhưng nó thường yêu cầu một không gian bộ nhớ phụ để lưu trữ dữ liệu trung gian. Quick sort không yêu cầu không gian bộ nhớ phụ và nó có thể thực hiện được trên dữ liệu được lưu trữ trên đĩa mà không cần phải đọc toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ.
 2. Heap sort: Thuật toán heap sort có độ phức tạp O(nlogn) trong trường hợp tốt nhất, trung bình và xấu nhất, nhưng nó thường chậm hơn quicksort. Heap sort cũng không hiệu quả với dữ liệu được lưu trữ trên đĩa.
 3. Insertion sort: Thuật toán insertion sort có độ phức tạp O(n^2) trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất, và nó được sử dụng để sắp xếp các bộ dữ liệu nhỏ hơn. Insertion sort nhanh hơn quick sort khi số lượng phần tử nhỏ hơn một ngưỡng nhất định.
 4. Radix sort: Thuật toán radix sort có độ phức tạp O(nk), trong đó k là số lượng chữ số hoặc bit trong phần tử dữ liệu. Tuy nhiên, radix sort chỉ hoạt động với các kiểu dữ liệu có thể chia thành các chữ số riêng lẻ, nhưng nó có thể rất nhanh trên các bộ dữ liệu lớn.

Tóm lại, quicksort là một thuật toán sắp xếp nhanh và hiệu quả trong nhiều trường hợp, nhưng cần được lựa chọn pivot và phương pháp chọn pivot tốt để đảm bảo độ phức tạp tốt nhất. Để chọn thuật toán sắp xếp phù hợp cho từng bài toán cần phải xem xét các tính chất của dữ liệu và yêu cầu về thời gian và không gian bộ nhớ

Một số cải tiến của thuật toán quicksort

Thuật toán quicksort ngẫu nhiên

Thuật toán quicksort ngẫu nhiên là một biến thể của thuật toán quicksort, trong đó ta chọn pivot ngẫu nhiên từ một phạm vi cho trước trong mỗi lần phân hoạch.

Các bước thực hiện của thuật toán quicksort ngẫu nhiên như sau:

 1. Chọn pivot ngẫu nhiên từ phạm vi của các phần tử trong mỗi lần phân hoạch.
 2. Phân hoạch dữ liệu sao cho các phần tử nhỏ hơn pivot đều nằm bên trái pivot và các phần tử lớn hơn pivot đều nằm bên phải pivot.
 3. Lặp lại quá trình phân hoạch trên các phân đoạn con bên trái và bên phải pivot, đến khi các phân đoạn con chỉ còn một phần tử hoặc không có phần tử nào.
 4. Kết hợp các phần tử đã được sắp xếp ở các phân đoạn con để tạo ra một mảng đã được sắp xếp.

Thuật toán quicksort ngẫu nhiên có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

 • Chọn pivot ngẫu nhiên giúp giảm thiểu khả năng phân hoạch không cân bằng, giảm độ phức tạp tối đa của thuật toán xuống O(nlogn).
 • Tăng tính ngẫu nhiên trong quá trình phân hoạch, giúp giảm thiểu khả năng bị tấn công bởi các loại tấn công gây ảnh hưởng đến hiệu suất của thuật toán.

Nhược điểm:

 • Tuy nhiên, chọn pivot ngẫu nhiên cũng có thể làm tăng độ phức tạp của thuật toán trong một số trường hợp, đặc biệt là khi các phân đoạn con quá nhỏ hoặc các phần tử trong mảng có giá trị trùng nhau.

Tóm lại, thuật toán quicksort ngẫu nhiên là một biến thể của thuật toán quicksort giúp tăng tính ngẫu nhiên và giảm khả năng bị tấn công bởi các loại tấn công gây ảnh hưởng đến hiệu suất của thuật toán, nhưng vẫn có nhược điểm cần lưu ý

Thuật toán quicksort ba con trỏ

Thuật toán quicksort ba con trỏ (hoặc còn gọi là thuật toán quicksort 3-way partition) là một biến thể của thuật toán quicksort, được thiết kế để xử lý các mảng có nhiều phần tử có giá trị trùng nhau. Thay vì phân hoạch dữ liệu thành hai phần (nhỏ hơn pivot và lớn hơn pivot), thuật toán quicksort ba con trỏ phân hoạch dữ liệu thành ba phần, đó là nhỏ hơn pivot, bằng pivot và lớn hơn pivot.

Các bước thực hiện của thuật toán quicksort ba con trỏ như sau:

 1. Chọn pivot từ mảng.
 2. Phân hoạch dữ liệu thành ba phần (nhỏ hơn pivot, bằng pivot và lớn hơn pivot).
 3. Lặp lại quá trình phân hoạch trên phần mảng nhỏ hơn pivot và phần mảng lớn hơn pivot.
 4. Kết hợp các phần tử đã được sắp xếp ở phần mảng nhỏ hơn pivot, phần mảng bằng pivot và phần mảng lớn hơn pivot để tạo ra một mảng đã được sắp xếp.

Thuật toán quicksort ba con trỏ có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

 • Giúp giảm độ phức tạp của thuật toán trong trường hợp có nhiều phần tử có giá trị trùng nhau.
 • Giảm thiểu số lượng các phép so sánh cần thiết để sắp xếp mảng.

Nhược điểm:

 • Tuy nhiên, trong trường hợp các phần tử trong mảng không có giá trị trùng nhau, thuật toán quicksort ba con trỏ có thể không hiệu quả bằng các biến thể của thuật toán quicksort khác.
 • Các phép so sánh cần thiết để sắp xếp mảng vẫn có thể tăng độ phức tạp của thuật toán.

Tóm lại, thuật toán quicksort ba con trỏ là một biến thể của thuật toán quicksort, được thiết kế để xử lý các mảng có nhiều phần tử có giá trị trùng nhau. Thuật toán này có những ưu điểm và nhược điểm nhất định, và cần được lựa chọn phù hợp với tình huống sử dụng

Thuật toán introsort

Thuật toán introsort là một biến thể của thuật toán quicksort, kết hợp với thuật toán heapsort, để cải thiện độ phức tạp và đảm bảo hiệu quả cho tất cả các loại dữ liệu đầu vào.

Thuật toán introsort là sự kết hợp giữa thuật toán quicksortthuật toán heapsort. Nó bắt đầu với việc áp dụng thuật toán quicksort để phân chia mảng thành các phần tử nhỏ hơn và lớn hơn pivot. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục sử dụng quicksort khi kích thước của mảng con đạt một ngưỡng nhất định, thuật toán introsort chuyển sang sử dụng thuật toán heapsort để sắp xếp mảng khi độ sâu của đệ quy đã quá lớn.

Thuật toán introsort có ưu điểm là có thể xử lý tốt cho các loại dữ liệu đầu vào khác nhau, bao gồm cả các trường hợp dữ liệu gần như đã được sắp xếp hoặc ngược lại, cũng như dữ liệu ngẫu nhiên. Nó cũng giảm được độ phức tạp của thuật toán trong trường hợp xấu nhất của thuật toán quicksort thông thường.

Tuy nhiên, nhược điểm của thuật toán introsort là nó có thể tốn nhiều thời gian hơn so với quicksort thông thường trong trường hợp các dữ liệu gần như đã được sắp xếp. Nó cũng có thể tốn nhiều bộ nhớ hơn so với quicksort trong trường hợp một mảng có rất nhiều phần tử.

Tóm lại, thuật toán introsort là sự kết hợp giữa thuật toán quicksortthuật toán heapsort, được thiết kế để cải thiện độ phức tạp và đảm bảo hiệu quả cho tất cả các loại dữ liệu đầu vào. Nó có ưu điểm là có thể xử lý tốt cho các loại dữ liệu đầu vào khác nhau, nhưng cũng có nhược điểm về thời gian và bộ nhớ so với quicksort thông thường

Ứng dụng của thuật toán quicksort

Sử dụng trong các hệ thống sắp xếp dữ liệu

Thuật toán quicksort và các biến thể của nó, bao gồm thuật toán introsort, là các thuật toán sắp xếp rất phổ biến và được sử dụng trong nhiều hệ thống sắp xếp dữ liệu khác nhau.

Các thư viện và framework sử dụng quicksort bao gồm:

 • Ngôn ngữ lập trình C++: hàm std::sort trong thư viện algorithm sử dụng quicksort hoặc một biến thể của nó (tùy thuộc vào trình biên dịch).
 • Ngôn ngữ lập trình Python: hàm sorted() và .sort() trong đối tượng list sử dụng tùy chọn sắp xếp là quicksort.
 • Thư viện Java: thuật toán Arrays.sort sử dụng một phiên bản tối ưu hóa của quicksort và thực hiện chuyển sang insertion sort khi kích thước của phân đoạn con nhỏ hơn một giá trị ngưỡng.
 • Hệ điều hành Linux: hệ thống sắp xếp của Linux sử dụng quicksort để sắp xếp danh sách tiến trình trong hệ thống.

Ngoài ra, quicksort và các biến thể của nó còn được sử dụng trong các ứng dụng khác như tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu, xử lý hình ảnh và âm thanh, và trong các thuật toán tối ưu hóa khác. Tuy nhiên, với dữ liệu đầu vào có kích thước lớn, có thể cần sử dụng các thuật toán sắp xếp khác như merge sort hoặc radix sort để đảm bảo hiệu quả tính toán.

Sử dụng trong các thuật toán tìm kiếm nhị phân

Thuật toán quicksort cũng có thể được sử dụng để giải quyết bài toán tìm kiếm nhị phân trên một mảng đã được sắp xếp. Khi sắp xếp mảng bằng quicksort, các phần tử sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm một phần tử trong mảng.

Thuật toán tìm kiếm nhị phân tìm kiếm một giá trị trong mảng bằng cách so sánh giá trị đó với phần tử ở giữa của mảng, sau đó loại bỏ một nửa mảng không cần thiết. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi tìm thấy giá trị cần tìm hoặc xác định rằng giá trị đó không có trong mảng.

Vì quicksort được sử dụng để sắp xếp mảng, nó cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết bài toán tìm kiếm nhị phân. Tuy nhiên, trong trường hợp mảng đã được sắp xếp, chúng ta có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân trực tiếp mà không cần phải sắp xếp mảng trước đó.

Kết luận

Tóm tắt những điểm quan trọng về thuật toán quicksort

Dưới đây là những điểm quan trọng về thuật toán quicksort:

 1. Quicksort là một thuật toán sắp xếp đệ quy, được phát triển bởi Tony Hoare vào năm 1959.
 2. Quicksort hoạt động bằng cách chọn một phần tử pivot từ mảng và sử dụng nó để phân hoạch mảng thành hai phần, một phần chứa các phần tử nhỏ hơn pivot và một phần chứa các phần tử lớn hơn pivot.
 3. Quicksort tiếp tục đệ quy cho đến khi mỗi phân đoạn chỉ còn một phần tử.
 4. Quicksort có thể chọn pivot bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm chọn phần tử đầu tiên, phần tử cuối cùng, phần tử ở giữa hoặc phần tử ngẫu nhiên.
 5. Quicksort là một trong những thuật toán sắp xếp nhanh nhất hiện có và có thể được sử dụng để sắp xếp các mảng lớn.
 6. Tuy nhiên, quicksort cũng có nhược điểm, bao gồm trường hợp xấu nhất khi mảng đã được sắp xếp hoặc chứa các phần tử trùng lặp, điều này có thể làm tăng độ phức tạp của thuật toán.
 7. Các biến thể khác của quicksort bao gồm quicksort ngẫu nhiên, quicksort ba con trỏ và introsort.

Những hạn chế và điều cần cải thiện của thuật toán.

Mặc dù quicksort là một thuật toán sắp xếp nhanh và hiệu quả, tuy nhiên nó vẫn có một số hạn chế và điều cần cải thiện sau đây:

 1. Trường hợp xấu nhất: Khi mảng đã được sắp xếp hoặc chứa các phần tử trùng lặp, quicksort có thể dẫn đến trường hợp xấu nhất, khi đó độ phức tạp của thuật toán trở nên chậm hơn.
 2. Sử dụng đệ quy: Quick sort sử dụng đệ quy, điều này có thể gây ra vấn đề về bộ nhớ khi sắp xếp các mảng lớn, và cũng có thể gây ra lỗi tràn ngăn xếp khi sử dụng đệ quy quá sâu.
 3. Phương pháp chọn pivot: Việc chọn pivot có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thuật toán. Trong trường hợp xấu nhất, việc chọn pivot không tốt có thể làm tăng độ phức tạp của thuật toán.

Để cải thiện hiệu suất của quicksort, các kỹ thuật sau có thể được áp dụng:

 1. Sử dụng quicksort ngẫu nhiên hoặc quicksort ba con trỏ để giảm thiểu trường hợp xấu nhất.
 2. Sử dụng heap sort hoặc mergesort để sắp xếp các phân đoạn nhỏ hơn, để giảm thiểu việc sử dụng đệ quy.
 3. Sử dụng các phương pháp chọn pivot tốt hơn, ví dụ như chọn pivot là median của một số phần tử trong mảng để giảm thiểu trường hợp xấu nhất.
 4. Sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa khác như thuật toán introsort hoặc thuật toán tìm kiếm đường chéo để cải thiện hiệu suất của quicksort.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *