Video này sẽ hướng dẫn tạo đầu trang và chân trang trong Microsoft Word 2016 (Word 2007, 2010, 2013 kể cả với office 2019 hoặc office 365 sẽ thực hiện tương tự). Đặc biệt, chúng ta sẽ tạo mỗi trang một tiêu đề khác nhau.