Tạo mục lục tự động cho các chương mục, bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007, 2010, 2013 và 2016

Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện công việc tạo mục lục tự động cho các chương mục, bảng biểu, hình ảnh trong Microsoft Office Word 2007, 2010, 2013 và 2016. Nội dung này được thực hiện trên Word 2016 nhưng với Word 2007, 2010 hay 2013 các bạn có thể thực hiện tương tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *