Hướng dẫn cài đặt Anaconda: Sử dụng Spyder, Jupyter lập trình Python

lập trình chuyên nghiệp

Anaconda là một môi trường phân phối và quản lý gói phần mềm được sử dụng chủ yếu cho phát triển ứng dụng và thực hiện tính toán khoa học, máy học và khoa học dữ liệu. Nó bao gồm một tập hợp các công cụ và thư viện phổ biến trong ngôn ngữ lập trình Python, cùng với môi trường ảo và quản lý gói để quản lý các môi trường và phụ thuộc dự án.

Để lập trình Python, chúng ta có thể cài đặt Anaconda để có 2 IDE (Integrated Development Environment): Jupyter và Spyder – Đây là hai phần mềm lập trình Python rất nhanh, hiệu quả và hoàn toàn miễn phí.

Trước hết bạn cần Tải phần mềm Anaconda về Tại đây

Tiếp đó, click vào file cài đặt để bắt đầu. Thực hiện theo hình dưới đây:

Sau khi hoàn thành việc cài đặt Anaconda. Khời động Anaconda, bạn có thể thấy Spyder và Jupyter đã được cài sẵn (kể cả Python).

Anaconda - Môi trường ứng dụng

Các ứng dụng có sẵn trên Anaconda (click vào để mở ứng dụng hoặc cài đặt)

Bạn có thể tìm thấy bộ phần mềm SpyderJupyter có sẵn trong Menu của windows: Jupyter chạy trên nền của trình duyệt web, còn Spyder là ứng dụng riêng biệt chạy trên nền hệ điều hành.

Jupyter là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) tương tác dành cho lập trình và thực hiện tính toán khoa học sử dụng ngôn ngữ lập trình Python (và cả những ngôn ngữ khác). Tên “Jupyter” được lấy từ ba ngôn ngữ lập trình chính được hỗ trợ: Julia, Python và R. Môi trường Jupyter chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, máy học, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Jupyter - Lập trình Python

Giao diện lập trình Python với Jupyter

Spyder (Scientific Python Development Environment) là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) dành riêng cho việc phát triển ứng dụng sử dụng Python với mục tiêu chính trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, tính toán khoa học và phân tích dữ liệu. Nó được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các công việc liên quan đến lĩnh vực khoa học và thường được sử dụng bởi những người làm việc trong các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học, và tính toán khoa học.

Spyder - Lập trình Python

Giao diện lập trình Python với Spyder

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *