Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình JavaĐếm số chữ số trong một số nguyên trong Java

Đếm số chữ số trong một số nguyên trong Java

Để đếm số chữ số trong một số nguyên trong Java, ta có thể làm như sau:

 1. Chuyển số nguyên sang chuỗi (string) bằng phương thức String.valueOf().
 2. Sử dụng phương thức length() để đếm số ký tự trong chuỗi (string).

Dưới đây là ví dụ về cách đếm số chữ số trong một số nguyên trong Java:

public class DemSoChuSo {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 12345;
    int count = 0;
    
    while (n != 0) {
      n /= 10;
      count++;
    }
    
    System.out.println("Số chữ số trong " + n + " là " + count);
  }
}

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN