Cú pháp cơ bản và các quy tắc viết code trong Python

Cú pháp cơ bản và các quy tắc viết code trong Python bao gồm:

 1. Cú pháp cơ bản:
  • Dòng code: Mỗi dòng code trong Python được viết trên một dòng riêng.
  • Thụt đầu dòng: Python sử dụng thụt đầu dòng để phân biệt các khối code. Một khối code được thụt đầu bằng một số khoảng trắng hoặc tab cố định (thường là 4 khoảng trắng).
  • Comment: Sử dụng ký tự “#” để viết comment trong code. Comment là các dòng không được thực thi và dùng để giải thích code.
 2. Quy tắc viết code:
  • Quy tắc đặt tên biến: Sử dụng chữ cái, số và dấu gạch dưới. Tên biến nên mô tả ý nghĩa của biến.
  • Quy tắc đặt tên hằng số: Đặt tên hằng số bằng chữ hoa và dấu gạch dưới để phân cách các từ.
  • Quy tắc sử dụng dấu ngoặc: Sử dụng cặp dấu ngoặc đơn hoặc cặp dấu ngoặc kép để bao quanh các giá trị hoặc chuỗi.
  • Quy tắc sử dụng dấu hai chấm: Sử dụng dấu hai chấm để đánh dấu kết thúc câu lệnh hoặc khai báo.
  • Quy tắc sử dụng dấu phẩy: Sử dụng dấu phẩy để phân cách các giá trị hoặc tham số trong danh sách.
  • Quy tắc sử dụng khoảng trắng: Sử dụng khoảng trắng để làm cho code dễ đọc và dễ hiểu.
  • Quy tắc sử dụng indenting: Sử dụng thụt đầu dòng để phân biệt các khối code.
 3. Quy tắc viết code chung:
  • Tuân thủ quy tắc PEP 8: PEP 8 là một tài liệu hướng dẫn về quy tắc viết code cho ngôn ngữ Python, nên tuân thủ những quy tắc trong tài liệu này để code được chuẩn và dễ đọc.
  • Chú thích code: Viết chú thích để giải thích ý nghĩa của code và cách hoạt động của nó.
  • Tách code thành các hàm và lớp: Tách code thành các hàm và lớp để giúp quản lý và tái sử dụng code dễ dàng hơn.

Các quy tắc viết code trong Python còn bao gồm:

 1. Quy tắc về độ dài dòng code: Để code dễ đọc, độ dài của một dòng code nên không quá 79 ký tự. Nếu một dòng code quá dài, có thể sử dụng ký tự “” để chia nhỏ thành nhiều dòng.
 2. Sử dụng import đúng cách: Để sử dụng các thư viện và module trong Python, sử dụng câu lệnh import. Import chỉ nên được đặt ở đầu file và sắp xếp theo thứ tự từ gần đến xa (từ thư viện chuẩn đến thư viện bên ngoài).
 3. Xử lý lỗi: Sử dụng các cấu trúc try-except để xử lý lỗi trong code. Bắt các loại lỗi cụ thể và viết thông báo lỗi phù hợp để người dùng hiểu rõ vấn đề.
 4. Tối ưu code: Cố gắng viết code ngắn gọn, sáng tạo và hiệu quả. Tránh lặp lại code không cần thiết và sử dụng các phương pháp tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất của code.
 5. Kiểm tra và kiểm định: Trước khi chạy chương trình, hãy kiểm tra cú pháp và chạy thử code để đảm bảo không có lỗi cú pháp hoặc lỗi logic. Sử dụng các công cụ kiểm tra tự động và kiểm định để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả của code.
 6. Bảo mật code: Bảo mật code là một yếu tố quan trọng trong lập trình. Hãy tránh việc lưu trữ thông tin nhạy cảm trong code, sử dụng các phương pháp mã hóa và xác thực để bảo vệ dữ liệu.
 7. Tài liệu hóa code: Viết tài liệu hóa code đầy đủ và chi tiết để người khác có thể dễ dàng hiểu và sử dụng code của bạn. Bao gồm các chú thích, hướng dẫn và ví dụ minh họa.

Tuân thủ các quy tắc viết code trong Python giúp tạo ra code dễ đọc, dễ hiểu, bảo mật và hiệu quả. Đây là những quy tắc cơ bản nhưng quan trọng để phát triển và duy trì một dự án lập trình chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *