Cài đặt và xử lý lỗi Code::Block không chạy – Lập trình C++

Lập trình C++

Xem chi tiết video hướng dẫn:

Tham khảo thêm:

Trước hết bạn cần vào website https://www.codeblocks.org/downloads/ để Download phần mềm này về máy tính. Tại đây, click chọn dòng Download the binary release (như hình dưới)

Chọn hệ điều hành: Ở đây ta chọn dòng Windows XP / Vista / 7 / 8x / 10

Phần tiếp theo rất quan trọng, bạn cần chọn dòng dưới đây. Nếu bạn đang dùng phiên bản 64 bit thì chọn dòng trên, còn phiên bản 32 bit thì chọn dòng dưới (đã đánh dấu màu đỏ) – Đây là bộ cài bao gồm MinGW (môi trường để chạy C++), thiếu bộ cài này việc cài đặt thêm MinGW sẽ khá phức tạp.

Sau khi tải về, click đúp vào bộ cài để tiến hành cài đặt:

Việc cài đặt diễn ra, bạn nhấn Next, giữ mặc định. Ghi nhớ phần đường dẫn trước khi nhấn Intall:

Quá trình cài đặt diễn ra, chờ đến khi kết thúc. Bạn mở ứng dụng lên, chạy thử chương trình Hello World:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Nếu không chạy, vấn đề có thể do ứng dụng chưa tìm thấy MinGW. Click chọn menu Settings / chọn Compiler… như hình dưới đây:

Trong bảng thoại, bạn chú ý làm chính xác theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Trong phần Selected compiler, lựa chọn GNU GCC Compiler
  2. Click chọn tab Toolchain executables
  3. Trong phần Compiler’s instaltation directory lựa chọn chính xác đường dẫn đến thư mục MinGW (trong phần cài đặt theo đường dẫn đã mô tả ở trên).

Đến đây, đã hoàn thành việc cài đặt Code::Block. Chúc bạn thành công./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *