Liên kết dữ liệu trong Windows Forms cung cấp cho bạn phương tiện để hiển thị và thay đổi thông tin từ nguồn dữ liệu trong các điều khiển trên biểu mẫu. Bạn có thể liên kết với cả nguồn dữ liệu truyền thống cũng như hầu hết mọi cấu trúc có chứa dữ liệu. Bài hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thêm một số chức năng và binding dữ liệu vào Textbox trong windows form