Bài 2. Kết nối và đọc CSDL Sql Server lên Windows Form với Visual Studio 2015

Dù bạn sử dụng ngôn ngữ nào thì việc kết nối và đọc cơ sở dữ liệu luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Khi kết nối được với cơ sở dữ liệu là khi bạn mới có thể thực hiện được các công việc tiếp theo. Lỗi kết nối với cơ sở dữ liệu cũng không phải là ít, mỗi ngôn ngữ lập trình hay mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có những cách khác nhau để kết nối. Trong hướng dẫn này, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn chi tiết cách kết nối và đọc dữ liệu trên hệ quản trị Sql Server với ngôn ngữ lập trình C#, ở đây bạn cần quan tâm chuỗi kết nối và phương thức kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *