Adobe Premiere: Bài 13. Thiết kế hiệu ứng Video trong Text trên nền Video đen trắng

Cùng một Video chúng ta sẽ đưa lên hai track để thiết kế, một Video lồng trong Text và một Video làm nền, video thứ hai chúng ta sẽ đổi màu sang đen trắng bằng Effect Black & White

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *