Adobe Premiere: Bài 12. Thiết kế hiệu ứng 3D cho Video trong Text

Vẫn tiếp tục sử dụng hiệu ứng của bài 7. Nhưng trong bài này chúng ta sẽ thiết kế dòng chữ 3D như Video giới thiệu của kênh YouTube của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *