Adobe After Effects CC: Tạo hiệu ứng với lớp Null Object

Bằng cách sử dụng các lớp null trong After Effects, bạn có thể kiểm soát khối lượng nhiều lớp, tạo ra hình ảnh động phức tạp hơn, và dễ dàng tạo ra những thứ như giàn nhân vật. Null không thể nhìn thấy khi vẽ, nhưng phục vụ như là một loại chỗ mà bạn có thể đính kèm các lớp khá . Bất kỳ lớp bạn đính kèm một null sẽ phản ứng với các biến đổi tính chất của null đó. Làm việc với null khá dễ dàng, chúng ta hãy xem làm thế nào để sử dụng chúng. Null Layer là một công cụ không thể thiếu của After Effects trong đồ hoạ chuyển động, khi sử dụng chúng có thể mở ra một thế giới của tiềm năng , cả trong sáng tạo và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *