Tạo hiệu ứng Text mượt mà, chuyên nghiệp với Tracking trong After Effects

Trong hướng dẫn này, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn cách tạo [...]

Adobe After Effects CC: Tạo hiệu ứng chuyển trang Circle Transition_Tạo Slide Show

Các mẫu Chuyển đổi vòng kết hợp và Các yếu tố Sau Hiệu ứng có [...]

Adobe After Effects CC: Tạo hiệu ứng với lớp Null Object

Bằng cách sử dụng các lớp null trong After Effects, bạn có thể kiểm soát [...]

Adobe After Effects CC: Tạo hiệu ứng text bằng 2 cách cơ bản với lớp mặt nạ (Mask)

Mask là một công cụ cơ bản nhưng tác dụng to lớn và ảnh hưởng [...]

1 Comment

Adobe After Effects CC: Giới thiệu và các thiết lập cơ bản

Hiện nay, bạn có thể nhìn thấy sự hiện diện của After Effects đối với [...]