100 phím tắt trong AutoCAD bạn nên ghi nhớ

Phần mềm AutoCAD

Dưới đây là danh sách 100 phím tắt thông dụng trong AutoCAD mà bạn nên ghi nhớ khi làm việc với phần mềm này:

 1. F1: Trợ giúp
 2. F2: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị cửa sổ Text Screen
 3. F3: Hướng bóng
 4. F4: Hướng trợ sáng
 5. F5: Hướng phản chiếu
 6. F6: Hướng tắt đèn
 7. F7: Hiển thị/ẩn Grid
 8. F8: Hiển thị/ẩn Ortho mode
 9. F9: Hiển thị/ẩn Snap mode
 10. F10: Hiển thị/ẩn Polar tracking
 11. F11: Hiển thị/ẩn Object snap tracking
 12. F12: Hiển thị/ẩn Dynamic input
 13. Ctrl + 0: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Palette
 14. Ctrl + 1: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Properties
 15. Ctrl + 2: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị DesignCenter
 16. Ctrl + 3: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Tool palette
 17. Ctrl + 4: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Sheet Set Manager
 18. Ctrl + 5: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị InfoCenter
 19. Ctrl + 6: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Style Manager
 20. Ctrl + 7: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Markup Set Manager
 21. Ctrl + 8: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị QuickCalc
 22. Ctrl + 9: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Command Line
 23. Ctrl + A: Chọn tất cả các đối tượng
 24. Ctrl + B: Chuyển sang chế độ snap 2 điểm
 25. Ctrl + C: Sao chép đối tượng
 26. Ctrl + D: Lặp lại lệnh cuối cùng
 27. Ctrl + E: Về trạng thái edit text
 28. Ctrl + F: Tìm kiếm văn bản
 29. Ctrl + G: Chuyển đổi snap mode
 30. Ctrl + H: Thay thế văn bản
 31. Ctrl + I: Truy vấn thông tin về đối tượng
 32. Ctrl + J: Nhảy tới một điểm cụ thể
 33. Ctrl + K: Tạo kích thước
 34. Ctrl + L: Tạo đường Line
 35. Ctrl + M: Tạo đường Polyline
 36. Ctrl + N: Tạo một bản vẽ mới
 37. Ctrl + O: Mở một bản vẽ
 38. Ctrl + P: In bản vẽ hiện tại
 39. Ctrl + Q: Thoát khỏi AutoCAD
 40. Ctrl + R: Tạo hình tròn
 41. Ctrl + S: Lưu bản vẽ
 42. Ctrl + T: Hiển thị/huỷ
 1. Ctrl + U: Đổi tên đối tượng
 2. Ctrl + V: Dán đối tượng
 3. Ctrl + W: Đóng bản vẽ
 4. Ctrl + X: Cắt đối tượng
 5. Ctrl + Y: Làm lại lệnh cuối cùng
 6. Ctrl + Z: Hoàn tác lệnh cuối cùng
 7. Ctrl + Shift + C: Copy đối tượng với base point
 8. Ctrl + Shift + D: Chia đường Polyline ra làm nhiều đoạn
 9. Ctrl + Shift + E: Vẽ hình Ellipse
 10. Ctrl + Shift + F: Chuyển đổi snap mode sang snap endpoint và midpoint
 11. Ctrl + Shift + G: Chuyển đổi snap mode sang snap perpendicular
 12. Ctrl + Shift + H: Chọn toàn bộ đối tượng có cùng loại như đối tượng đang chọn
 13. Ctrl + Shift + I: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị DesignCenter
 14. Ctrl + Shift + J: Chọn đối tượng nằm giữa hai điểm chọn
 15. Ctrl + Shift + K: Đóng toàn bộ các bản vẽ đang mở
 16. Ctrl + Shift + L: Chọn toàn bộ đường Line
 17. Ctrl + Shift + M: Tạo đường Polyline với độ cong
 18. Ctrl + Shift + N: Tạo một bản vẽ mới không hiển thị bản đồ nền
 19. Ctrl + Shift + O: Mở một bản vẽ trong chế độ read-only
 20. Ctrl + Shift + P: Trình điều khiển máy in
 21. Ctrl + Shift + Q: Chọn toàn bộ Text trong bản vẽ
 22. Ctrl + Shift + R: Tạo hình chữ nhật
 23. Ctrl + Shift + S: Lưu bản vẽ với một tên mới
 24. Ctrl + Shift + T: Tạo hình Tam giác
 25. Ctrl + Shift + U: Chọn toàn bộ đối tượng nằm trong vùng chọn
 26. Ctrl + Shift + V: Paste đối tượng có base point
 27. Ctrl + Shift + W: Tạo đường tròn từ 3 điểm
 28. Ctrl + Shift + X: Chọn toàn bộ đối tượng giống như đối tượng đang chọn
 29. Ctrl + Shift + Y: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Command line history
 30. Ctrl + Shift + Z: Vẽ hình Zigzag
 31. Alt: Bật/tắt viền chọn đối tượng
 32. Alt + F4: Đóng chương trình AutoCAD
 33. Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình đang mở
 34. Alt + F8: Hiển thị danh sách Macro
 35. Alt + F11: Mở trình biên tập VBA
 36. Shift + F1: Truy vấn thông tin về đối tượng
 37. Shift + F2: Gọi lại một lệnh đã lưu
 1. Shift + F3: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Material Editor
 2. Shift + F4: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Layer Manager
 3. Shift + F5: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Block Editor
 4. Shift + F6: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Object Properties
 5. Shift + F7: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Markup Set Manager
 6. Shift + F8: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng QuickCalc
 7. Shift + F9: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Field
 8. Shift + F10: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Dimension Style Manager
 9. Shift + F11: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Attribute Extraction
 10. Shift + F12: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Sheet Set Manager
 11. Shift + Tab: Di chuyển đến đối tượng trước đó
 12. Shift + Ctrl + C: Copy đối tượng với một base point và scale
 13. Shift + Ctrl + F: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Attribute Definition
 14. Shift + Ctrl + G: Chuyển đổi snap mode sang snap tangent
 15. Shift + Ctrl + H: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Hatch
 16. Shift + Ctrl + I: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Insert
 17. Shift + Ctrl + J: Nhảy tới điểm tiếp theo trên đường Polyline
 18. Shift + Ctrl + K: Khóa đối tượng
 19. Shift + Ctrl + L: Chọn toàn bộ đối tượng có tên Layer tương ứng với đối tượng đang chọn
 20. Shift + Ctrl + P: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Plot
 21. Shift + Ctrl + V: Paste đối tượng và định vị với base point

Ngoài ra, các phím tắt này có thể thay đổi hoặc được cá nhân hóa bằng cách sử dụng chức năng Customize Keyboard của AutoCAD.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *