100 phím tắt trong AutoCAD bạn nên ghi nhớ

Phần mềm AutoCAD

Dưới đây là danh sách 100 phím tắt thông dụng trong AutoCAD mà bạn nên ghi nhớ khi làm việc với phần mềm này:

F1: Trợ giúp

F2: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị cửa sổ Text Screen

F3: Hướng bóng

F4: Hướng trợ sáng

F5: Hướng phản chiếu

F6: Hướng tắt đèn

F7: Hiển thị/ẩn Grid

F8: Hiển thị/ẩn Ortho mode

F9: Hiển thị/ẩn Snap mode

F10: Hiển thị/ẩn Polar tracking

F11: Hiển thị/ẩn Object snap tracking

F12: Hiển thị/ẩn Dynamic input

Ctrl + 0: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Palette

Ctrl + 1: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Properties

Ctrl + 2: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị DesignCenter

Ctrl + 3: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Tool palette

Ctrl + 4: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Sheet Set Manager

Ctrl + 5: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị InfoCenter

Ctrl + 6: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Style Manager

Ctrl + 7: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Markup Set Manager

Ctrl + 8: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị QuickCalc

Ctrl + 9: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Command Line

Ctrl + A: Chọn tất cả các đối tượng

Ctrl + B: Chuyển sang chế độ snap 2 điểm

Ctrl + C: Sao chép đối tượng

Ctrl + D: Lặp lại lệnh cuối cùng

Ctrl + E: Về trạng thái edit text

Ctrl + F: Tìm kiếm văn bản

Ctrl + G: Chuyển đổi snap mode

Ctrl + H: Thay thế văn bản

Ctrl + I: Truy vấn thông tin về đối tượng

Ctrl + J: Nhảy tới một điểm cụ thể

Ctrl + K: Tạo kích thước

Ctrl + L: Tạo đường Line

Ctrl + M: Tạo đường Polyline

Ctrl + N: Tạo một bản vẽ mới

Ctrl + O: Mở một bản vẽ

Ctrl + P: In bản vẽ hiện tại

Ctrl + Q: Thoát khỏi AutoCAD

Ctrl + R: Tạo hình tròn

Ctrl + S: Lưu bản vẽ

Ctrl + T: Hiển thị/huỷ

Ctrl + U: Đổi tên đối tượng

Ctrl + V: Dán đối tượng

Ctrl + W: Đóng bản vẽ

Ctrl + X: Cắt đối tượng

Ctrl + Y: Làm lại lệnh cuối cùng

Ctrl + Z: Hoàn tác lệnh cuối cùng

Ctrl + Shift + C: Copy đối tượng với base point

Ctrl + Shift + D: Chia đường Polyline ra làm nhiều đoạn

Ctrl + Shift + E: Vẽ hình Ellipse

Ctrl + Shift + F: Chuyển đổi snap mode sang snap endpoint và midpoint

Ctrl + Shift + G: Chuyển đổi snap mode sang snap perpendicular

Ctrl + Shift + H: Chọn toàn bộ đối tượng có cùng loại như đối tượng đang chọn

Ctrl + Shift + I: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị DesignCenter

Ctrl + Shift + J: Chọn đối tượng nằm giữa hai điểm chọn

Ctrl + Shift + K: Đóng toàn bộ các bản vẽ đang mở

Ctrl + Shift + L: Chọn toàn bộ đường Line

Ctrl + Shift + M: Tạo đường Polyline với độ cong

Ctrl + Shift + N: Tạo một bản vẽ mới không hiển thị bản đồ nền

Ctrl + Shift + O: Mở một bản vẽ trong chế độ read-only

Ctrl + Shift + P: Trình điều khiển máy in

Ctrl + Shift + Q: Chọn toàn bộ Text trong bản vẽ

Ctrl + Shift + R: Tạo hình chữ nhật

Ctrl + Shift + S: Lưu bản vẽ với một tên mới

Ctrl + Shift + T: Tạo hình Tam giác

Ctrl + Shift + U: Chọn toàn bộ đối tượng nằm trong vùng chọn

Ctrl + Shift + V: Paste đối tượng có base point

Ctrl + Shift + W: Tạo đường tròn từ 3 điểm

Ctrl + Shift + X: Chọn toàn bộ đối tượng giống như đối tượng đang chọn

Ctrl + Shift + Y: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị Command line history

Ctrl + Shift + Z: Vẽ hình Zigzag

Alt: Bật/tắt viền chọn đối tượng

Alt + F4: Đóng chương trình AutoCAD

Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình đang mở

Alt + F8: Hiển thị danh sách Macro

Alt + F11: Mở trình biên tập VBA

Shift + F1: Truy vấn thông tin về đối tượng

Shift + F2: Gọi lại một lệnh đã lưu

Shift + F3: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Material Editor

Shift + F4: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Layer Manager

Shift + F5: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Block Editor

Shift + F6: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Object Properties

Shift + F7: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Markup Set Manager

Shift + F8: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng QuickCalc

Shift + F9: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Field

Shift + F10: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Dimension Style Manager

Shift + F11: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Attribute Extraction

Shift + F12: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Sheet Set Manager

Shift + Tab: Di chuyển đến đối tượng trước đó

Shift + Ctrl + C: Copy đối tượng với một base point và scale

Shift + Ctrl + F: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Attribute Definition

Shift + Ctrl + G: Chuyển đổi snap mode sang snap tangent

Shift + Ctrl + H: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Hatch

Shift + Ctrl + I: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Insert

Shift + Ctrl + J: Nhảy tới điểm tiếp theo trên đường Polyline

Shift + Ctrl + K: Khóa đối tượng

Shift + Ctrl + L: Chọn toàn bộ đối tượng có tên Layer tương ứng với đối tượng đang chọn

Shift + Ctrl + P: Hiển thị/huỷ bỏ hiển thị bảng Plot

Shift + Ctrl + V: Paste đối tượng và định vị với base point

Ngoài ra, các phím tắt này có thể thay đổi hoặc được cá nhân hóa bằng cách sử dụng chức năng Customize Keyboard của AutoCAD.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *