Với các công cụ có sẵn trong Illustrator, bạn có khả năng sáng tạo lên nhiều sản phẩm đồ họa đặc sắc. Tất nhiên, trước hết bạn cần phải nắm vững các kỹ thuật trong Adobe Illustrator.