Tìm hiểu về mô hình MVC trong Laravel

MVC trong Laravel

Trong bài viết này, tôi xin được chia sẻ cùng quý độc giả về mô hình MVC trong Laravel – FrameWork được cộng đồng lập trình viên trên thế giới tham gia đông đảo nhất. Website mà tôi vừa xây dựng lại cũng được phát triển trên FrameWork này.

1. MVC là gì?

MVC là viết tắt của ba từ Model – ViewController. Trong đó:

Model: cấu trúc dữ liệu theo cách tin cậy và chuẩn bị dữ liệu theo lệnh của controller

View: Hiển thị dữ liệu cho người dùng theo cách dễ hiểu dựa trên hành động của người dùng.

Controller Nhận lệnh từ người dùng, gửi lệnh đến cho Model để cập nhập dữ liệu, truyền lệnh đến View để cập nhập giao diện hiển thị.

2. MVC trong Laravel

Mọi Request từ phía người dùng đều phải qua Route, dữ liệu được gửi xuống Controller để xử lý, cần dữ liệu sẽ lấy từ Model lên hoặc cập nhật dữ liệu xuống Model, kết quả gửi ra View cho người sử dụng.

3. Ví dụ:

Ta lấy một ví dụ đơn giản về mô hình này bằng việc lấy toàn bộ danh sách Users cho người dùng. Lưu ý: Đây chỉ là ví dụ dạng mô hình để các bạn hiểu rõ hơn về mô hình MVC trong Laravel.

3.1. Route

Route::get('listusers', 'UsersController@list);

3.2. Model

Protected $table = "users";

3.3. Controller

public function list(){
$users = users::all();
	Return view('listusers', ['users'=>$users]);
}

3.4. View

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Demo ListUsers</title>
</head>
<body>
<h1>Danh sách thành viên</h1>
<table>
<tr>
<th>Họ và tên</th>
<th>Email</th>
</tr>
		@foreach($users as $user)
			<tr>
<td> {{$user->name}} </td>
<td> {{$user->name}} </td>
</tr>
		@endforeach
	</table>
</body>
</html>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *