Nằm trên địa bàn xã Giới Phiên, trước đây thuộc huyện Trấn Yên nay thuộc thành phố Yên Bái. Thành lập ngày 02/07/1999, đến nay vừa tròn 20 năm, so với sự phát triển của Ngành chỉ là một quãng đường ngắn. Nhưng trên quãng đường ấy là bao sự miệt mài, nỗ lực của các thế hệ thầy và trò đã in dấu, để cho hôm nay ngôi trường mang tên Hoàng Quốc Việt đang ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn.