Adobe Audition là phần mềm ghi âm, trộn, chỉnh sửa và làm chủ âm thanh một cách chuyên nghiệp, phần mềm này có tính năng đầy đủ thiết để đạt được những mục tiêu và đáp ứng mọi yêu cầu trong quá trình chỉnh sửa và biên tập âm thanh. Bài hướng dẫn đầu tiên này sẽ giúp bạn làm quen với phần mềm này cũng như việc chỉnh sửa một số lỗi cơ bản khi sử dụng phần mềm. Ở đây các bạn cần hiểu rằng, những phần mềm có kết nối với thiết bị ngoại vi sẽ thường xuyên xảy ra những lỗi này.