Video này sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra chữ không nền bằng PhotoShop để ghép vào Form Main. Tạo giao diện bạn nên sử dụng PhotoShop thiết kế rồi đưa vào Form. Trên thực tế để xây dựng một phần mềm bạn cần phải có khá nhiều kỹ năng, kể cả kỹ năng thiết kế đồ họa… kỹ năng này sẽ giúp bạn thiết kế được những bộ giao diện phần mềm đẹp mắt.