Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc tạo thời gian ngày, tháng, năm và giờ phút giây hiển thị lên Banner của phần mềm. Trên thực tế, C# là nền tảng được phát triển từ Microsoft, chính vì vậy khi bạn học lập trình C# bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về hệ điều hành windows cũng như các phần mềm được cài đặt trên hệ điều hành phổ biến này.