XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 15. Hoàn thiện phần mềm Giới thiệu demo hoàn chỉnh

Video này sẽ hướng dẫn sử dụng OpenFile để Import dữ liệu Excel vào CSDL Sql Server, tạo bộ cài đặt phần mềm và giới thiệu Demo của phần mềm quản lý điểm hoàn chỉnh khi cài đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *