Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện Import và Export từ Excel vào Sql server và ngược lại. Đây là một trong những nội dung giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý điểm. Vì việc sử dụng Excel là một trong những điểm mạnh dành cho phần mềm vì đa số người dùng có thói quen sử dụng phần mềm Excel trong quá trình xử lý dữ liệu.