XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 14. Import và Export giữa hai loại dữ liệu Excel và Sql Server

Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện Import và Export từ Excel vào Sql server và ngược lại. Đây là một trong những nội dung giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý điểm. Vì việc sử dụng Excel là một trong những điểm mạnh dành cho phần mềm vì đa số người dùng có thói quen sử dụng phần mềm Excel trong quá trình xử lý dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *