Video này sẽ hoàn thiện việc xử lý dữ liệu Bảng điểm chi tiết sinh viên, bao gồm đưa vào bảng điểm mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, điểm học phần, điểm số, điểm chữ quy đổi theo quy chế của Hệ thống tín chỉ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây