XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 12. Định dạng trang tính kiết xuất dữ liệu sang Excel

Nối tiếp bài 11, trong Video này chúng ta sẽ thực hiện công việc khá phức tạp là định dạng trang tính khi kiết xuất dữ liệu ra Excel. Chúng ta cần thực hiện 5 thao tác: Định dạng trang (chọn khổ giấy, kiểu giấy in và định dạng trang); Định dạng cột cho vừa với nội dung đưa vào; Định dạng font chữ; Kẻ ô cho Bảng điểm và cuối cùng là định dạng các dòng Text cho Báo cáo Bảng điểm chi tiết của sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *