XD phần mềm quản lý điểm: Bài 1 (bổ sung). Tạo Database, Tables va Database Diagrams

Trong vòng 10 phút bạn có thể tạo ra toàn bộ cơ sở dữ liệu của phần mềm Quản lý điểm theo hệ thống tín chỉ mà chúng tôi đã hướng dẫn các bạn xây dựng trong thời gian qua. Video này sẽ hướng dẫn các bạn Tạo Database, Tables va Database Diagrams với SqlServer trong 10 phút bằng các thao tác xử lý đơn giản và cơ bản khi tạo ra một Database, các Tables cũng như các Liên kết Database Diagrams trong Sql Server.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *