Chia sẻ Database Quản lý điểm. HD tạo và sử dụng General Script trên Sql Server

Trong Video này tôi sẽ chia sẻ toàn bộ Database Quản lý điểm mà tôi đã hướng dẫn các bạn xây dựng phần mềm Quản lý điểm trong thời gian vừa qua. Ở Video này, chúng tôi hướng dẫn các bạn cách tạo General Script để lưu, chia sẻ Database và cách sử dụng file Script để lấy lại Database đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *