W3.CSS; Xây dựng ứng dụng Modal bằng W3 CSS và JavaScript

Trong bài giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện xây dựng một ứng dụng khá phổ biến trên website hiện nay là phương thức Modal. Đây là ứng dụng được viết bằng w3.css kết hợp với mã javascript.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *