Với công cụ 3D bạn có thể tạo ra nhiều sản phẩm đẹp thực tế hơn là những hình khối kiểu 2D. Ở đây, chúng tôi hướng dẫn bạn cách vẽ hình khối cho một chiếc ly và một chai nước với phần mềm Illustrator