Với 3D bạn không chỉ vẽ hình mà còn thiết kế được cả những hiệu ứng dành cho Text. Bài hướng dẫn này sẽ chia sẻ với bạn điều đó.