Live Paint bucket là công cụ rất hữu ích trong Adobe illustrator. Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ giúp bạn thực hành với công cụ này để hiểu rõ hơn về nó.