Sử dụng công cụ Live Paint Bucket (K) trong Adobe Illustrator CC

Live Paint bucket là công cụ rất hữu ích trong Adobe illustrator. Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ giúp bạn thực hành với công cụ này để hiểu rõ hơn về nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *