Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PHPBài 15. Thêm mới CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

Bài 15. Thêm mới CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

Thao tác Insert dữ liệu vào MySQL thường được sử dụng nhất khi bạn lâp trình backend. Ví dụ bạn xây dựng chương trình quản lý sinh viên thì trong admin bạn phải code các chức năng như thêm sinh viên, thêm lớp, thêm khoa, … Tất cả những thao tác này ta gọi là Insert data vào MySQL. Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu và có thể thực hiện tốt việc thêm mới dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySql

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN