Sử dụng Paragraph và Style trong định dạng văn bản

Video này sẽ hướng dẫn các bạn một số thủ thuật cơ bản khi sử dụng Paragraph và Styte trong quá trình định dạng văn bản. Đây là cách định dạng cho các đoạn văn bản trong word, bạn cần phân biệt rõ việc định dạng font và định dạng đoạn văn bản nhé…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *