Thiết kế dòng chữ chạy trong Slide và đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint

Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế một dòng chữ chạy từ [...]

Thiết kế trò chơi ô chữ bằng Microsoft PowerPoint

Trong video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế một trò chơi ô chữ [...]

Hướng dẫn sử dụng Notes trong PowerPoint

Thông thường, khi làm slide, bạn sẽ chỉ ghi vài ý chính và chèn thêm [...]

Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint

Video này sẽ hướng dẫn thực hiện nội dung trắc nghiệm sử dụng siêu liên [...]

Hướng dẫn một số thao tác cơ bản trong Microsoft PowerPoint 2013

Powerpoint 2013 là phiên bàn được người Việt sử dụng rất phổ biến. Hình như [...]

Vẽ tách cafe bằng công cụ Shapes trong PowerPoint

Microsoft PowerPoint hỗ trợ rất mạnh các công cụ vẽ và chỉnh sửa hình ảnh. [...]

Tạo hình nền trình chiếu cho PowerPoint từ Slide Master

Trong thiết kế, có những điểm thiết kế chung cho tất cả các slides hoặc [...]