Thiết kế trò chơi ô chữ bằng Microsoft PowerPoint

Trong video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế một trò chơi ô chữ trên PowerPoint 2016. Ở đây những ô chữ và nội dung trình bày các câu hỏi coi như đã thiết kế xong, công việc còn lại là sử dụng kỹ thuật lẫy (trigger) để thiết kế hiệu ứng cho trò chơi ô chữ.

Trong bài giảng này tôi sử dụng Powerpoint với phiên bản tiếng Việt. Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể sử dụng phiên bản tiếng Anh, thông qua đó bạn có thể hiểu rõ hơn các chức năng của phần mềm thông qua hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *