Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế một dòng chữ chạy từ phải qua trái trong Slide và thiết kế đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint 2016 (phiên bản tiếng Việt). Đây là nội dung giữ vai trò khá quan trọng trong quá trình thiết kế trình chiếu với Powerpoint, các bạn có thể tham khảo thêm các videos cơ bản chúng tôi đã xây dựng nếu bạn là người mới bắt đầu làm quen với phần mềm này nhé.