Video này sẽ hướng dẫn thực hiện nội dung trắc nghiệm sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) và trigger. Nội dung được thực hiện bằng powerPoint 2016 với giao diện tiếng Việt. Tất nhiên cũng tương tự với giao diện tiếng Anh, đây là phiên bản tôi thử nghiệm với việc sử dụng tiếng Việt trong phần mềm Office.