PHP. XD Website tin tức-Bài 4. Xây dựng trang hiển thị các bản tin theo nhóm (news.php)

Trong bài học này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn hướng dẫn xây dựng trang hiển thị các bản tin theo nhóm, trang này có tên news.php nhằm hiển thị toàn bộ các bài viết theo từng nhóm (theo chuyên mục) trên website. Thông thường khi bạn truy cập vào một website thì có 3 trang cơ bản bạn thường xuyên vào đó là trang chủ (home), các chuyên mục (categories) và các trang bản tin chi tiết hiển thị nội dung đầy đủ của bài viết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *