PHP. XD Website tin tức-Bài 5. Xây dựng trang hiển thị bản tin chi tiết

Như đã trình bày ở những phần trước, trang hiển thị bản tin chi tiết là trang sẽ giúp khán giả của bạn xem toàn bộ nội dung của bài viết lên website. Trong đó có văn bản, hình ảnh, video, âm thanh… Ở đây, chúng ta đề cập chủ yếu đến các dữ liệu văn bản, còn việc đăng video, hình ảnh hay âm thanh lên như thế nào thì chúng ta sẽ đề cập đến nội dung của HTML, CSS và javascript. Trong bài này, chúng ta nghiên cứu chủ yếu đến kỹ thuật lấy dữ liệu ra và cho nó hiển thị lên website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *