JavaScript: Bài 3. Xây dựng các hàm tính tổng, hiệu, tích của hai số

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các hàm tính toán trong JavaScript. Đặc biệt là cách lấy dữ liệu từ TextBox và xử lý các dữ liệu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *