Trong bài giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm setTimeout để xây dựng đồng hồ đếm ngược. Ở đây, chúng ta cần sử dụng một thuật toán quen thuộc trong lập trình là thuật toán đệ quy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây