Đây là một nội dung có thể sẽ được các bạn sử dụng trong thiết kế Website theo giao diện Responsive. Viết chữ tiếng Anh (Offsetting Columns) trong Video bị nhầm, mong các bạn thông cảm :d.