[Bootstrap CSS FrameWork] Bài 5. Grid System với Nesting Columns

Đây là một nội dung hết sức quan trọng trong quá trình bạn làm việc với Bootstrap CSS FrameWork. Với Nesting columns bạn có thể xây dựng, thiết kế Website một cách linh hoạt, mềm dẻo hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *